The quality of road marking will be crucial for the safety of the self-driving cars of the future

In addition to pavement markings, the work in the ASTM committees E12.10 and D4.38 also covers all forms of safety marking on the road network as well as reflectors and road signs. DELTA is assisting with information for the ASTM standard on mobile measurements of the night visibility of pavement markings.

By Hans Ole Nielsen

Today many car models have “Lane Departure Warnings Systems” (LDWS) or “Lane Keeping Assistance” (LKA) systems to ensure that the cars stay on course should the driver lose concentration. This technology is based on the detection of pavement markings using camera technology and the safety is dependent on the visibility of the road markings. This is why the quality of the pavement markings’ optical properties – during day and nighttime – will be even more critical for safety in the future.

Thus, measurement of the visibility of pavement markings has become an important area of standardisation in recent years. DELTA (a part of FORCE Technology) is taking part in both European CEN and the international ASTM standardisation work in the measurement of pavement markings’ visibility.

Within ASTM, which has global recognition, DELTA has been working on a proposal for a standard for mobile measurement of pavement markings’ visibility at night. The proposal was submitted in 2016 and will be sent for international hearing in 2017. In addition to pavement markings, the work of the ASTM committees E12.10 and D4.38 also covers all forms of safety marking on the road network as well as reflectors and road signs.

Based on its expertise in the development of opto-electronic sensor systems, DELTA has developed LTL-M, a measurement system that is capable of measuring pavement markings’ visibility during nightime. The system has been patented and is globally unique.

Agenda-03-2017-foto400px

LTL-M retroreflectometer for the mobile measurement of night visibility of pavement markings developed by DELTA.

In the future, the Danish Road Directorate will, not least on the basis of the Danish government’s focus on self-driving cars, be focusing on the quality of pavement markings. Throughout 2017, the Danish Road Directorate will be collaborating with DELTA on testing the mobile measurement system on Danish roads.

DANSK VERSION

Agenda-03-2017-std-udvalg-road-700x300px

Kvaliteten af vejafmærkning bliver afgørende for sikkerheden i fremtidens selvkørende biler

Arbejdet i ASTM-komiteerne E12.10 og D4.38 omfatter foruden vejstriber alle former for sikkerhedsafmærkning på vejnettet såsom reflektorer og vejskilte. DELTA hjælper med viden til ASTM-standarden for mobil måling af vejstribers nattesynlighed.

I dag anvendes ”Lane Departure Warnings Systems” (LDWS) eller ”Lane Keeping Assitance” (LKA) systemer i flere nyere bilmodeller for at sikre, at bilerne holdes i sporet, hvis chaufføren er uopmærksom. Denne teknologi er baseret på detektion af vejstriber ved hjælp af kamerateknologi og sikkerheden afhænger af synligheden af vejstriberne. Derfor bliver kvaliteten af vejstribernes optiske egenskaber både om dagen og om natten endnu mere afgørende for sikkerheden i fremtiden.

Måling af vejstribers synlighed er derfor i disse år et vigtigt standardiseringsområde. DELTA (en del af FORCE Technology) deltager i såvel det europæiske CEN som det internationale ASTM standardiseringsarbejde indenfor måling af vejstribes synlighed.

Inden for ASTM – der er globalt dækkende – har DELTA udarbejdet et forslag til en standard for mobil måling af vejstribers synlighed om natten. Dette forslag er behandlet i 2016 og vil blive sendt til international høring i 2017. Arbejdet i ASTM-komiteerne E12.10 og D4.38 omfatter foruden vejstriber alle former for sikkerhedsafmærkning på vejnettet såsom reflektorer og vejskilte.

DELTA har med baggrund i sin ekspertise indenfor udvikling af opto-elektroniske sensorsystemer udviklet et målesystem, LTL-M, der er i stand til at måle vejstribers synlighed om natten. Systemet er patenteret og er unikt på verdensplan.

Agenda-03-2017-foto400px

LTL-M retroreflektometer til mobil måling af vejstribers synlighed om natten udviklet af DELTA.

Vejdirektoratet vil – ikke mindst på baggrund i regeringens fokus på selvkørende biler – for fremtiden fokusere på kvaliteten af vejstriber. Således vil Vejdirektoratet i 2017 i samarbejde med DELTA teste det mobile målesystem på danske veje.